Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk endokrinologisk forening

Aktuelt

Symposium i Umeå 11-12 september

18. juni 2019
Fetma och typ 2 diabetes med fokus på etniska aspekter.

Foreløpig program Consulkurs 2019

08. mai 2019
Da er det foreløpige programmet for Consulkurset tilgjengelig. Consul kurs 2019 Thyreoidea og Calcium. 21 oktober - 25 oktober 2019, Scandic Viktoria Hotel Rosenkrantz gate 13 - 0121 Oslo Se vedlegg for foreløpig program

2019

23. april 2019

Utlysning av forskningsstipend

22. april 2019
AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening ønsker både unge lovende og etablerte forskere velkomne til å søke om forskningsstipend på NOK 75 000 innen diabetes.

2019 European Board Examination in Endocrinology, Diabetes and Metabolism

14. februar 2019
Registration for the 2019 European Board Examination in Endocrinology, Diabetes and Metabolism will be open from 20 February to 20 March 2019. (Se side 28 av SI-Magasinet nr. 3 2018 for å lese om norske erfaringer med den europeiske eksamenen: https://sykehuset-innlandet.no/Documents/SI-magasinet%203-18.pdf. Dette er en spennende måte å oppnå internasjonal harmonisering av fagforståelse på.)

Plenadren på H-resept og annet nytt om medikamenter

14. februar 2019
Omfanget av foretaksfinansierte medikamenter øker for hvert år. Disse omfatter både medikamenter gitt på sykehus og medikamenter som skrives ut på H-resept.

Vintermøtet 2019

08. desember 2018
Takk for stor deltakelse, gode innlegg og hyggelig samvær på Scandic Hotell Lillehammer 6.-8. mars 2019. Vintermøtet er blitt et viktig møtepunkt for norske endokrinologer, og vi håper at alle på sitt vis hadde faglig utbytte av å delta. Gratulasjoner går til Kari Anne Sveen for beste abstract (Circulating autoantibodies are associated with less coronary artery atherosclerosis in long term type 1 diabetes) og til Gunn Helen Moen for tildeling av midler fra Nils Normans Minnefond som bidrag til et 2 års opphold ved University of Brisbane, Australia for å fortsette sine studier genetikk ved type 2 diabetes.

Viktige datoer 2019!

20. november 2018
Vintermøtet 2019 blir avholdt på Scandic hotell, Lillehammer 6.-8. mars. Annual Meeting of the Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) in Stockholm, April 10-12, 2019. CONSUL-kurs thyroidea og calciummetabolisme er 21.-25. oktober 2019. Se også kurs og kongresser.

Pasientinformasjon hypoparatyreoidisme

09. august 2016
ESE har laget en pasientinformasjon for hypoparatyreoidisme som nå er oversatt til norsk.

Side 1 av 2