Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk cardiologisk selskap

Pacemaker og ICD

Oppdateringsfiler for NorPace

Under finner dere oppdateringsfiler for NorPace. Filene skal pakkes ut og kopieres over i mappen DATA under /Pacemaker.
18. oktober 2019

17/10 2019: Nye generatorfiler

1/10 2019: Nye elektrodefiler

9/4 2015: Nye leverandørfiler.

24/3 2014: Hvis dere ikke har oppdatert konnektorfilene nylig, må også de oppdateres.