Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk cardiologisk selskap

Pacemaker og ICD

Ledelse

20. september 2011

Norsk Pacemaker- og ICD-register


Leder av Norsk Pacemaker- og ICD-Register (NorPace):
Torkel Steen
Seksjonsleder, dr. med.
Senter for pacemaker- og ICD, Kardiologisk avdeling,
Oslo Universitetssykehus Ullevål , 0407 Oslo

Nestleder:
Eivind S. Platou, overlege, dr. med
Senter for pacemaker- og ICD, Kardiologisk avdeling,
Oslo Universitetssykehus Ullevål , 0407 Oslo

Email: norpace@hjerte.org

Styringsgruppe

Eivind S. Platou (leder), Oslo Universitetssykehus, Torkel Steen (nestleder), Oslo Universitetssykehus, Svein Færestrand, Haukeland Universitetssykehus, Lars Hegrenes, St. Olavs Hospital, Knut Lappegård, Nordlandssykehuset, Erik Gjertsen, Vestre Viken, Drammen