Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk cardiologisk selskap

Om oss

WEB redaksjonen

Redaksjonens adresse:
co/Eivind S. PlatouOstedalsveien 12b, 0753 OSLO
Email: nkw@hjerte.org
8. mai 2019

Web-redaksjonen

Eivind S. Platou
Eivind S. Platou
Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Magnus Topper
Magnus Topper
Sykehuset Telemark