Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk cardiologisk selskap

Om oss

Sekretariat

Henvendelser om Hjerteforum, NCS, etc.
8. mai 2019

Inger W. Platou
Ostadalsvn. 12b, 0753 Oslo
Tlf: 22 50 78 55

NCS Bankkonto:            1602 46 47289

Hjerteforum bankkonto: 1607.16.37623

Email: ncs@hjerte.org

Email: hjerteforum@hjerte.org