Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk cardiologisk selskap

Retningslinjer

2013 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases

Kvalitetsutvalget har gått igjennom ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes and cardiovascular diseases:
Uttalelsen finner du her, publisert i Hjerteforum 2/2014.
Full tekst finner du her:
http://www.escardio.org/GUIDELINES-SURVEYS/ESC-GUIDELINES/Pages/diabetes.aspx
21. august 2014