Norsk cardiologisk selskap

Behandling ved hjertesykdom

Angioplastikk / PCI

20. oktober 2011

Forord

Dette skriv er informasjon til pasienter som det er planlagt skal gjennomgå en PTCA. Skrivet vil bli delt ut eller tilsendt pasientene så snart beslutningen om prosedyren er tatt.

Forord

Dette skriv er informasjon til pasienter som det er planlagt skal gjennomgå en PTCA. Skrivet vil bli delt ut eller tilsendt pasientene så snart beslutningen om prosedyren er tatt.

Prinsipp

Utblokking av kransarteriene med ballong kalles både PTCA og angioplastikk. Metoden ligner på for-undersøkelsen, se informasjonsbrosjyre om hjerteangiografi. Under PTCA føres imidlertid wire, kateter og ballong ned i selve kranspulsårene som forsyner hjertet med blod. Man legger så en ballong svarende til de trange partiene i årene og blåser ballongen oppi ca 1 minutt. Det kan være nødvendig å gjenta prosedyren flere ganger og det går an å behandle flere forsnevringer under samme prosedyre. Der hvor man ikke lykkes i å få åren til å åpne seg permanent kan det være nødvendig å putte inn en "stent", dvs en armering av metall som på en måte spiler ut åren. Ca halvparten av pasientene som behandles med PTCA får i dag stent.

Praktisk gjennomføring

Behandlingen gjennomføres på samme laboratorium som du tidligere har vært til hjerteangiografi på. Planlagte pasienter forberedes på Medisin 2 og er fastende. Innføring av kateteret skjer på samme måte som ved undersøkelsen, men det er ofte nødvendig å bytte kateter flere ganger og den totale prosedyre kan ta atskillig lengre tid, opp til 2-3 timer. Når ballongen blåses opp blir åren helt avklemt og man kan da få hjertekrampe. Det er viktig at du snakker med lege og sykepleier under behandlingen om hvordan du har det. Under prosedyren blir det gitt medikamenter som hindrer blodproppdannelse i systemet, risikoen for blødning etter prosedyren er derfor atskillig større enn etter undersøkelsen. Du vil måtte ligge med en "introduser", dvs. en hylse i lysken i 6 timer etter behandlingen. Det er viktig at også du selv følger godt med første døgn med hensyn til blødning eller kul på innstikkstedet.

Det er viktig å bruke medikamenter helt nøyaktig i forbindelse med PTCA og dette vil bli passet nøye på. Dersom du har fått lagt inn en stent vil du få et medikament etterpå som heter Ticlid og som skal hindre blodproppdannelse.

Risiko

Risikoen ved PTCA er liten, gjennomsnittlig atskillig mindre enn i forbindelse med alternativet, som er operasjon. Risikoen er sterkt avhengig av hvor syk du er, er det svært langtkommen sykdom øker risiko. De viktigste risikoene foruten blødning i lysken, er hjerterytmeforstyrrelser, utløsning av hjerteinfarkt og hjerneslag. Dødsfall i forbindelse med prosedyren er sett, men er ekstremt sjeldent. Noen ganske få pasienter kan måtte overføres til umiddelbar operasjon dersom en viktig åre stoppes fullstendig til. Etter at prosedyren er over er den største fare en plutselig blodpropp i en stent. Du kan da få hjertekrampe raskt og dette må varsles så fort som mulig.

Det er viktig å være oppmerksom på at den samlede risiko er liten.

Etter PTCA er det ikke så få pasienter som igjen får plager fordi det oppstår nye forsnevringer på blokkestedet. Noen må derfor ha en andre utblokking etter noen måneder. Dette går vanligvis greit. Det vil bli laget et kontroll-opplegg til den enkelte som bør følges nøye.