Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk cardiologisk selskap

Arbeidsgrupper

AG NYHA

Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe.
Velkommen til arbeidsgruppen for yngre kardiologer.
Her finner du informasjon om utdanning, forskning, kongresser og retningslinjer.

Leder: Geeta Gulati e-post: geetagul@medisin.uio.no
Nestleder: Trygve Sundby Hall mail: trygvesh@gmail.com
Kasserer: David Johansen
Sekretær: Thuy Mi Nguyen
Ida Skrinde Leren

Nettredaktører:
Eivind Westrum Aabel e-post: eivind.westrum.aabel@gmail.com
Daniela Melichova e-post: daniela.melichova@sshf.no