Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk cardiologisk selskap

Aktuelt

Ny norsk artikkel om fontansirkulasjon

I den første utgaven av Hjerteforum d.å. ble det publisert en ny artikkel om fontansirkulasjon.
13. november 2014

Artikkelen heter "Fontansirkulasjon - en klinisk utfordring" og er skrevet av Gottfried Greve, Tom Roar Omdal og Ansgar Berg - alle fra Hjerteavdelingen, Haukeland sykehus.   Artikkelen omhandler indikasjoner, kirurgiske behandlingsprinsipper, hemodynamikk, komplikasjoner og utfordringer.   Artikkelen anses som svært nyttig for dem som ikke er kjent med fontansirkulasjon fra tidligere. 

Last ned artikkel