Norsk cardiologisk selskap

Arbeidsgrupper

AG Invasiv

AG invasiv kardiologi
16. mai 2019
Bilde fra hjerteavdelingen ved AHUS. FOTO: Ahus
Bilde fra hjerteavdelingen ved AHUS. FOTO: Ahus

Arbeidsgruppens medlemmer omfatter alle medlemmer av NCS med interesse for invasiv kardiologi. Formålet er å ivareta og utvikle fagområdet invasiv kardiologi i Norge, samt å bidra til rekruttering og utdanning av invasive kardiologer. Arbeidsgruppen har et «nucleus» som består av én invasiv kardiolog oppnevnt fra hvert senter som til en hver tid driver invasiv kardiologi i Norge. Løpende arbeidsoppgaver gjennom året fordeles i denne gruppen.

Vedtekter invasiv gruppe.

Henvendelser kan rettes til leder:

Christian Eek, Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet (sbeekc@ous-hf.no)