Norsk cardiologisk selskap

Nyheter

Ekkoteknikerrutdanning ved NTNU

NTNU i Trondheim tilbyr formalisert utdanning i medisinsk ultralydavbildning med spesialisering i ekkokardiografi (hjerte) eller vasculær ultralyd (kar) for nordiske søkere.Utdanningen er et 2-årig delstudium, som gir grunnleggende opplæring i ekkokardiografi og formell studiekompetanse. Målgruppe er i utgangspunktet sykepleiere og radiografer fra hjerteavdelinger, men NTNU opplyser at også leger har vist interesse for utdanningen. Det er opptak hvert andre år, neste opptak våren 2018 Mer info i lenker
15. november 2012