Norsk cardiologisk selskap

2019

Oppdatert kongresskalender

Kongresskalenderen slik du finner den i neste Hjerteforum. Det kommer stadig oppdateringer på kongresskalenderen.
5. juli 2019