Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk barnelegeforening

2019

Nytt i Pediatri - oppdatering for spesialister

Kurs 13.-14. jan 2020 ved Stavanger universitetssykehus HF.
Oppdatering i bred pediatri for spesialister i vakt eller med behov for generell kompetanse i undervisning og klinisk arbeid.
2. oktober 2019