Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Vaksinasjonsveilederen (vaksinasjonsboka) (oppdateres løpende)

Veilederen er delt inn i to hoveddeler, en generell del om vaksinasjon og en del om de enkelte vaksinene. Tekstene er skrevet for helsepersonell.
Veilederen finnes på folkehelseinstituttets sider her.
9. desember 2016