Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Retningslinjer for resuscitering av nyfødte (2015)

Norsk resuscitasjonsråd har utarbeidet nye retningslinjer for resuscitering av nyfødte. Ta en titt på deres hjemmeside her.
19. november 2016