Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring (okt 2016)

Retningslinjen gir råd om kosthold for spedbarn fram til ett-års alder. Målgruppen er personer som jobber på helsestasjoner, fastleger og alle andre som veileder om kosthold for spedbarn. Retningslinjen er utviklet i samarbeid med en ekstern arbeidsgruppe og den erstatter Anbefalinger for spedbarnsernæring fra 2001.
Link til retningslinjene finner du her.
19. november 2016