Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Håndbok for helsepersonell ved mistanke om fysisk barnemishandling- oppdatert des 2015

Håndboka skal først og fremst være et redskap for fagpersoner i den somatiske helsetjenesten og retter seg spesielt mot de som arbeider innen spesialisthelsetjenesten med mottak/utredning, diagnostikk og oppfølging av barn som kan ha vært utsatt for mishandling
28. februar 2013