Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Håndbok for helsepersonell ved mistanke om fysisk barnemishandling- oppdatert des 2015

Håndboka skal først og fremst være et redskap for fagpersoner i den somatiske helsetjenesten og retter seg spesielt mot de som arbeider innen spesialisthelsetjenesten med mottak/utredning, diagnostikk og oppfølging av barn som kan ha vært utsatt for mishandling
28. februar 2013