Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk barnelegeforening

Om NPF

Styret i NPF

Styremedlemmer i perioden 2014 til 2016
4. desember 2018
Verv Leder
Navn Jørg Kessler
Sted Haukeland Universitetssykehus, Kvinneklinikken
Telefon 55 97 50 00
E-post jorg.kessler@kk.uib.no

 

Verv Nestleder
Navn Beate Horsberg Eriksen
Sted Ålesund, sjukehus, Barne- og ungdomsklinikken
Telefon 70 10 50 00
E-post beate.eriksen@me.com

 

Verv Kasserer
Navn Elsa Lindtjørn
Sted Stavanger Universitetssjukehus, Kvinneklinikken
Telefon 05151
E-post elsa@lindtjorn.com

 

Verv Vitenskapelig sekretær
Navn Ellen Blix
Sted Høyskolen i Oslo og Akershus
Telefon 67 23 50 00
E-post ellen.blix@hioa.no

 

Verv Sekretær
Navn Hilde Birgitte Hansen Brenne
Sted St. Olav hospital, Nyfødt seksjon
Telefon 06800
E-post Hilde.Birgitte.Hansen.Brenne@stolav.no

 

Verv Styremeldem, web ansvarlig
Navn Mariann Bentsen
Sted

Haukeland Universitetssjukehus, Barne- og ungdomsklinikken

Telefon 55 97 50 00
E-post bens@helse-bergen.no

 

Verv Styremedlem
Navn Svein Magne Skulstad
Sted Universitetet i Bergen / OUS-Rikshospitalet, Kvinneklinikken
Telefon 55 97 50 00 /  02770
E-post svein.skulstad@uib.no

 

Verv Styremedlem
Navn Elisabeth Hanesand
Sted Haugesund sjukehus, Barneavdelinga
Telefon 05253
E-post e.hanesand@gmail.com

 

Verv Varamedlem
Navn Merete Susan Olsen
Sted Haukeland Universitetssykehus, Nyfødt seksjon
Telefon 55 97 50 00
E-post merete.susan.olsen@helse-bergen.no

 

Verv Varamedlem
Navn Ingvild Krarup Sørbye
Sted OUS-Rikshospitalet, Kvinneklinikken
Telefon 02770
E-post isorbye@ous-hf.no

 

Verv Varamedlem
Navn Line Katrine Lund
Sted Sykehuset Innlandet - Elverum, Barneavdelingen
Telefon 06200
E-post line.katrine.lund@sykehuset-innlandet.no

 

Verv Varamedlem
Navn Tove Anita Fagerli
Sted St. Olav hospital, Kvinneklinikken
Telefon 06800
E-post

Tove.Anita.Fagerli@stolav.no