Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk barnelegeforening

Æresmedlemmer

Ruth Bostad

Ruth Bostad f.21.1.33
16. oktober 2018

Ruth Bostad har sin medisinske utdannelse fra Universitet i Oslo, ferdig 1957. Hun ble spesialist i pediatri i 1966 etter tjenester ved Haukeland sykehus, i Tønsberg og ved Rikshospitalet.

I årene 1966 og 67 var hun i USA og lærte pediatri og habilitering ved Universitetshospitalet ved University of Missouri–Columbia.

Hun ble ansatt ved Sentralinstitutt for Cerebral Parese (Berg gård) 1967 i halv stilling der hun skulle drifte CP-registret. (Dette registret fungerte helt til begynnelsen av 90-tallet, men døde ut blant annet p.g.a manglende tilmelding av nye tilfeller) Etter en vikarperiode da Ragnhild Kiil var administrerende overlege, ble hun fast ansatt i 1969.

Helt fra slutten av 60-tallet og til Ruth gikk av med pensjon dekket hun, Gunnar Oftedal og Ragnhild Kiil barnenevrologi ved barneklinikken på Rikshospitalet. I de fleste årene var det Ruth og Ragnhild som dekket dette området med et halvt år hver

I 1987 beskrev hun og Ragnhild Kiil i Tdnlf Rett syndrom for første gang i Norge.

Ruth var med på å ”starte” barnenevrologien i Norge. Hun var kjent som en dyktig og samvittighetsfull kliniker som nå nyter sitt otium.

Hun ble utnevnt til æresmedlem av Barnnevrologisk interessegruppe, nå Norsk Barnenevrologisk forening

Vestby 23.1.11

Egil Ruud