Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk barnelegeforening

Infeksjoner og immunsvikt

Referat Pediaterdagerne 2013

Kort referat av møte i interessegruppen under Pediaterdagene i Stavanger den 16.1.13.
5. februar 2013

Det var møtt opp 9 deltakere på møtet. 
1. Borreliose. Overlege Dag Tveitnes, Barneavdelingen, Stavanger universitetssykehus, som nettopp har disputert på borreliose, innledet. En del pasienter presenterer komplekse problemstillinger og mange diskuterte især forskjellige aspekter i forhold til utredning, diagnostiske muligheter og behandling. Et nytt spennede studie med utgangspunkt i miljøet på Stavanger Universitetssykehus og i samarbeid med barneavdelinger på sør-vest landet skal forsøke å finne bedre indikatorer på tidlig CNS-infeksjon.
2. Osteomyelitt og artritt. Henrik Døllner orienterte om nye retningslinjer for behandling av infeksjoner i bein og ledd slik som de vil framgå i tredje revisjon av Veilder i akutt pediatri. Her anbefales kortere behandlingstid intravenøst og total behandlingstid i tilfelle med god respons på initial behandling.