Norsk barnelegeforening

Om oss

Styret 2017-19

Styret

Ketil Stordal (leder)
Leder
Ketil Stordal
Utflytta trønder med faglig hovedinteresse i gastroenterologi og global barnehelse. Uteksaminert fra UiO i 1991, spesialist i pediatri i 2000, PhD fra 2006. Jobber på Sykehuset Østfold (klinisk) og Folkehelseinstituttet (seniorforsker). Tidligere arbeidet ved Rikshospitalet og Ullevål, og internasjonalt i Botswana, Tanzania og Sierra Leone. Bor i Fredrikstad, er gift og har to voksne døtre. Ellers generelt opptatt av barn, kor og fred!
Elisabeth Selvaag (nestleder)
Nestleder
Elisabeth Selvaag
Medisinerutdanning fra Bergen og Trondheim, ferdig i 1987. Innom flere spesialiteter og de fleste landsdeler før jeg bestemte meg for pediatri. Klinisk utdanning og erfaring fra Trondheim og Lillehammer. Fra 2011 klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken på St.Olav’s hospital. Opptatt av mangt, bl.a. sosial ulikhet i helse. Grunnlaget legges i barneårene, noe som bør være en motivasjon for prioritering av barn og unge. Har hus og hage, mann, voksen datter og ett barnebarn.
Eirin Esaiassen (økonomiansvarlig)
Økonomiansvarlig
Eirin Esaiassen
Cand.med ved UiT i 2007. Begynte som LIS ved Barneavdelingen UNN Tromsø etter endt turnustjeneste. Fra vår 2014 vært stipendiat i forskningsgruppe for pediatri/infeksjon hvor hun holder på med en multisenterstudie om tarmfloraen til premature barn. Bredt faglig interessert. Gift. 2 barn.
Ida Katrine Knapstad (høringsansvarlig)
Høringsansvarlig
Ida Katrine Knapstad
Cand. med. fra NTNU Trondheim i 2008. Trådde mine pediatriske barnesko ved UNN Tromsø, før jeg dro hjemover til sentrale østlandsområder. Jobber nå ved barneavdelingen Drammen/Rikshospitalet. Bredt faglig interessert med fokus på barnerevmatologi og -hemato/onkologi. Engasjert i internasjonal barnehelse og kvalitetsarbeid i helsetjenesten. Over gjennomsnittet glad i snø og styres tidvis av mottoet «Hvorfor sitte inne når alt håp er ute?»
Kari Holte (Paidosredaktør)
Paidosredaktør
Kari Holte
Nerdete speidertype oppvokst på Kongsberg. Cand.med. UiO 2001. LIS i anestesi fra 2003, men ble fanget av pediatrien under sideutdannelse i 2007. Overlege ved barneavdelingen på Kalnes (Østfold) fra 2013. Faglig potet med ekstra interesse for barnekardiologi og nyfødtmedisin. Holder på med PhD-prosjekt på nyfødtresuscitering i Tanzania. Gift og mamma til to flotte jenter.
Ina Hartløff Helland (sekretær)
Sekretær
Ina Hartløff Helland
Cand.med. UiT 2009. Turnustjeneste på Ahus og Finnøy før 3 år på Oslo Kommunale Legevakt. Fra 2014 jobbet som LIS på Barne- og ungdomsklinikken, Ahus. Bredt faglig interessert. Gift og mor til to gutter. Spiller håndball og fotball på meget lavt nivå.
Jan-Magnus Aase (møtesekretær)
Møtesekretær
Jan-Magnus Aase
Vokste opp i Oslo. Utdannet ved Universitetet Erlangen-Nürnberg i Bayern, Tyskland, ferdig 2003. Har jobbet som barnelege siden 2002, spesialist i barnesykdommer. Sideutdanning på anestesi, overlege på nyfødtintensiv. Interesseområder er neonatologi, akuttmedisin og barnekardiologi. Har forsket på smerter hos nyfødte, er engasjert i ferdighetstrening og har vært veileder på Zanzibar. Tilbringer ellers gjerne tid på vann og til fjells, både sommer og vinter.
Margrethe Greve-Isdahl (sosiale media)
Sosiale media
Margrethe Greve-Isdahl
Cand.med. fra Universitetet i Bergen i 2000. Alltid ønsket å bli barnelege. LIS på Sykehuset Vestfold fra 2002, Rikshospitalet fra 2005, ferdig spesialist i 2007. D-stilling i barneonkologi. Endret kurs i 2014 og begynte å jobbe med oppfølging og drift av barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttet. Gift, tre barn. Begrenset fritid tilbringes mest mulig på ‘hytten’ i Tønsberg, eller til sosialt samvær med venner og familie, reiser og trening.
Erling Tjora (Webredaktør)
Webredaktør
Erling Tjora
Postdoktorstipendiat og overlege ved seksjon for gastroenterologi og ernæring, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus.
Nicolay Mortensen (vara 1)
Vara 1
Nicolay Mortensen
Sørlending bosatt i Bergen. Cand. med. UiB 2011, LIS i pediatri ved Haugesund sykehus før turnustjeneste, og ved Sørlandet sykehus Kristiansand etter. Arbeider fra våren 2017 ved Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland Universitetssjukehus. Stor interesse for infeksjonssykdommer.
Zuzana Huncikova (vara 2 )
Vara 2
Zuzana Huncikova
Cand.med. fra Charles University i Praha, Tsjekkia. Arbeidet ved barneavdelingen i Kristiansand, deretter barneklinikken og anestesiavdelingen i Stavanger. Spesialist i pediatri fra 2014. Jobber som overlege på nyfødtavdeling på SUS, er også tillitsvalgt for nyfødtoverlegene. Nylig jobbet på NFI ved RH i 6 måneder. Interesser: Nyfødtmedisin og kardiologi. Samboer, mamma til 2 barn.

Styrevervene