Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk barnelegeforening

Om oss

Styret i Norsk barnelegeforening blir valgt for 2 år av gangen på årsmøte i forbindelse med Vårmøtet. Se presentasjon av styret 2017-2019 her.

Ketil Størdal er valgt til leder for inneværende periode; e-post leder@barnelegeforeningen.no