Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk barnelegeforening

Foreningens formål

Å arbeide for å fremme forebyggende og kurativt helsearbeid for barn og ungdom. NBF skal støtte forskning og være et vitenskapelig forum for norsk barne- og ungdomsmedisin. NBF skal støtte forskning og fagutvikling, og være et vitenskapelig forum for norsk barne- og ungdomsmedisin.

Gutt på besøk hos legen - FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Aktuelle saker

Siste fra Paidos