Norsk barnelegeforening

Foreningens formål

Å arbeide for å fremme forebyggende og kurativt helsearbeid for barn og ungdom. NBF skal støtte forskning og være et vitenskapelig forum for norsk barne- og ungdomsmedisin. NBF skal støtte forskning og fagutvikling, og være et vitenskapelig forum for norsk barne- og ungdomsmedisin.

Gutt på besøk hos legen - FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Aktuelle saker