Norsk barnekirurgisk forening

Om oss

Styret

profilbilde
Leder
Live Lundar
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
profilbilde
Medlem
Marianne Valeberg
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
profilbilde
Medlem
Andreas Urdal
Oslo universitetssykehus.
profilbilde
Medlem
Thorstein Sæter
St. Olavs hospital

Spesialitetskomite

profilbilde
Leder
Kristin Bjørnland
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
profilbilde
Medlem
Hans Skari
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
profilbilde
Medlem
Kjetil Næss Ertresvåg
profilbilde
Medlem
Borger Loe
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF
profilbilde
Medlem
Øystein Drivenes
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF