Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

A: Medikamentell behandling

Interaksjoner og meldepliktige bivirkninger:

Flere databaser gir litt ulik info, det kan derfor være nyttig å bruke ulike.
18. juni 2019

Interaksjoner.no er legemiddelverkets database. Den vil inngå i FEST som skal integreres i ulike journalsystemer og komme med interaksjonsvarsler ved foreskrivinger.

Det finnes en god dansk interaksjonsdatabase på www.interaktionsdatabasen.dk

Lexi-Interact kan brukes via Helsebiblioteket
P450 Drug Interaction table gir oversikt over hvilke medisiner som metaboliseres via samme Cyp system.