Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

A: Medikamentell behandling

Compliance.

En viktig faktor å være oppmerksom på er at compliance ikke alltid er på topp verken hos barn og ungdom eller foreldre.
18. juni 2019

Det er flere erfaringer med klage på dårlig effekt og når man
tar serumspeil er det 0, selv om ungdommen bedyrer at de tar medisinene. Mange ungdommer er redde for å ta medisin og kan være svært ambivalente. De kan være svært kreative med f. eks å gjemme tabletten i munnen og senere spytte den ut, tygge den inn i  tyggegummi osv.
Det er imidlertid veldig viktig å gjøre alt som er mulig for å få til en god behandlingsallianse med pasienten når det er nødvendig med medisinering.
I forbindelse med MTA studien ved ADHD ble det også sjekket ut nivå av metylfenidat i spyttprøve ved en del av kontrollene. ¼ hadde ut fra dette ikke tatt medisin den dagen, selv om foreldrene sa de hadde gitt dem medisinen. (Aldersgruppe 8-12 år)