Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

LISBUP

Lenker

Her finner du en oversikt over relevante nettsteder, lover og regler og viktige publikasjoner om psykisk helsearbeid.
28. mars 2019

Blader og tidsskrift

Fagorganisasjoner

Brukerorganisasjoner

Frivillige organisasjoner

Opplysningsorganisasjoner

 

Forskning og utdanning

Nasjonale og regionale kompetansesenter/kompetansenettverk

Kvalitetsforbedring

 • Bruker spør bruker - prosessorientert evaluering for å få frem brukererfaringer
 • GRUK - kvalitetsforbedring i helsetjenesten
 • Nettungen - metode og verktøy for koordinering og drift av forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Offentlige etater

Lover og regler

Helseforetak

Lokale nettsteder

 • Finnmarksnettverket - om psykisk helse og rus
 • Glimt - psykisk helseavis i Stavanger
 • Huba.no - psykisk helse for barn og unge i Dalane.
 • Link Oslo - senter for selvhjelp og mestring for Oslos innbyggere
 • Link Lyngen - senter for selvhjelp og mestring for Lyngens innbyggere
 • saltenpsyk.no - koordinert informasjon om psykisk helse i Salten
 • Sammen om - koordinert informasjon om tjenestetilbudet innenfor psykisk helse i Sandnes kommune
 • Stiftelsen Skifestivalen - sommer- og vinterfestival for alle som har eller har hatt en psykisk lidelse
 • Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge.

Utenlandske nettsteder