Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Aktuelt

Nytt Emnekurs i nevropsykiatri (BUP)

06. juni 2019
Det nye Emnekurs i nevropsykiatri (BUP) er obligatorisk for LIS i ny ordning, og valgfritt i gammel ordning. Spesialister er også velkomne til å søke.

Hva er en barne- og ungdomspsykiater?

06. juni 2019

Årsmøtepapirene finner du her

27. mai 2019

Program BUP-dagene

27. mai 2019
BUP-dagene 2019 - Den nye legerollen i BUP Hvordan utvikler vi rollen i tråd med spesialistutdanning og pakkeforløp? Hva er BUP-legens rolle når den unge ruser seg?

"BUP-dager" 2019

19. april 2019
Den nye legerollen i BUP - Hvordan utvikler vi rollen i tråd med ny spesialistutdanning og pakkeløp? Vi fordyper oss i Bup-legens rolle når den unge ruser seg og det generelle emnet ruslidelser

Medikamenter

20. april 2018
Medikamenter i Barne- og Ungdomspsykiatri 2018 - et kompendium.

NBUPFs Hederspris til Sissel Øritsland

19. april 2018
NBUPFs Hederspris for 2018 gikk til Sissel Øritsland. Prisen ble utdelt av styreleder Geir Liang og Ingvild Bauge.

Neste Barneombud kan bli en BUP-er

19. april 2018
Helene Helgeland er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, ph.d. og overlege ved Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

BUP-dagene 2018 i Stavanger kaller

14. november 2017
Velkommen til BUP-dagene 2018 på Clarion hotell Stavanger! - meld deg på nå og senest 30.mars!

Side 1 av 2