Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk anestesiologisk forening

Styret og spesialitetskomite

Her finner du en oversikt over vervene i styret i Norsk anestesiologisk forening og hvem som sitter i spesialitetskomiteen i anestesiologi.


Profilbilde
Leder
Ursin, Siri Tau
Profilbilde
Nestleder
Laake, Jon Henrik
Profilbilde
Medlem
Bråthen, Camilla Christin
Profilbilde
Medlem
Haavind, Anniken
Profilbilde
Medlem
Mo, Skule
Profilbilde
Medlem
Rime, Anne-Karin
Profilbilde
Medlem
Wilson, Thomas


Profilbilde
Leder
Skåre, Christiane
Profilbilde
Medlem
Aasebø, Ørjan
Profilbilde
Medlem
Hårdnes, Stine
Profilbilde
Medlem
Solberg, Christina Dahl
Profilbilde
LIS-medlem
Iversen, Sofie Leth
Profilbilde
Varamedlem
Folkestad, Torgeir
Profilbilde
Varamedlem
Nyrerød, Hans Christian
Profilbilde
LIS-varamedlem
Nilsen, Tina