Norsk oftalmologisk forening

Om NOF

Styret

Det nye styret ble konstituert ved overgangs-styremøtet i januar 2016.

Kontakt:/contact: nofstyre@gmail.com.

Styret i NOF

profilbilde
Leder
Bente Haughom
profilbilde
Nestleder
Kristen K. Realfsen
Arbeidssted: Bergen Øyelegesenter
profilbilde
Medlem
Helgi David Bjørnsson
Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus
profilbilde
Medlem
Martin Andreas Ystad
Arbeidssted: Kirurgisk klinikk - Sykehuset i Vestfold
profilbilde
Medlem
Nina Krøll Angelsen
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
profilbilde
Varamedlem
Rønnaug Brandser
Arbeidssted: Midtbyen Øyeklinikk AS
profilbilde
Medlem
Tina Dale Brauti
Arbeidssted: Grenland Øyelegesenter, Skien