Norsk forening for lungemedisin

Kurs og kongresser

Nordic Lung Congress 2019

Nordic Lung Congress 2019 arrangeres i Tallinn June 12. - 14. 2019.
Se www.nlc2019.ee for nærmere info.
1. MARS 2018
Tallinn fra Colourbox