Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Årsmøter

2017 Tromsø

Innkalling/sakspapirer til årsmøtet i DNP og program for faglig del av møtet lastes ned til høyre.
24. november 2016