Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

2014 Oslo

Faggruppenes bidrag 2014

30. mars 2014

Første del av årsmøtet 2014 var viet fag. De fleste bidragene kan lastes ned til høyre:
Mamma-gruppen orienterte om entiteten "flat atypi", GI-gruppen om "serrated adenoma".
Ikke-neoplastisk nyrepatologi-gruppen orienterte om innføring av strukturerte journaler og om oppdraget om å lage et arketype-bibliotek. Ben og bløtvevsgruppen ga en systematisk gjennomgang av nytt i WHO-klassifikasjonen.

Hudgruppens bidrag var ved Trine Brevig, som ga en oppdatering om håndtering av baslacellekarsinomer. Hennes bidrag finnes som abstrakt i kursheftet.