Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Faggrupper

TNM

TNM klassifiseringen oppdateres jevnlig. Siste versjon er 8.utgave fra 2017.
21. mars 2018

Siste versjon og oversikt over endringer kan lastes ned fra høyre.