Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Veiledere, fagstoff

Ny nasjonal protokoll for foster- og barneundersøkelser

Utarbeidet av DNP- Faggruppe for Perinatal- og Placenta Patologi.
14. mai 2019