Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Veiledere, fagstoff

Beskjæring og klassifikasjon

Klassifikasjonssystemet av placentatilstander er nytt (fra 2012), se vedlagte artikkel.
Her finner du også beskrivelse av makrohåndtering av placenta, inkludert snittuttak, basert på rutinene ved OUS Ullevål.
25. september 2014