Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Fagstoff

Legemiddel og rusmiddelanalyser.

2. september 2016

Her er lenke til Farmakologiportalen, der du finner nyttig oversikt over hvilke legemidler og rusmidler som kan analyseres hvor. De fleste avdelinger håndterer bare  prøver tatt pre mortem, noe som kan være aktuelt også i obduksjonssaker.

Folkehelseinstituttet har spesialkompetanse på analyser i materiale tatt postmortalt.