Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Fagstoff

Informasjonsmateriale for pårørende

26. februar 2012

DNP har utarbeidet en brosjyre for pårørende om den siste legeundersøkelsen, obduksjon.

En informasjonsplakat om obduksjon finner du også her. Plakaten henger på patologiavdelingen på Ahus.