Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Fagstoff

Autopsi. Veileder på norsk av Jan Vincents Johannessen fra 1972.

20. mars 2012

Denne veilederen ble publisert av Jan Vincents Johannessen i 1972, men er fortsatt like aktuell som innføring i autopsiteknikk. Autopsiteknikken den gang er den samme som i dag, og autopsijournalene føres med samme ordlyd. Lov- og kodeverk er endret, men er likevel av historisk interesse.
Boken er gjengis med tillatelse fra forfatteren.