Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Obduksjon

Faggruppe for obduksjonspatologi

4. februar 2012

 

 G. Cecilie Alfsen, leder 
cecilie.alfsen@medisin.uio.no

 

Akershus Universitetsykehus

 Sigrid Bjørnstad

OUS, Ullevål

 Christian Lycke Ellingsen

Dødsårsaksregisteret, FHI Bergen 

Stine Kristoffersen

 Haukeland sykehus, Bergen

 Anne Jarstein Skjulsvik

St. Olavs Hospital, Trondheim

 Vidar Isaksen

 Universitetet i Nord Norge