Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Faggrupper

Nevropatologi

4. februar 2012
 • Jens Pahnke, leder
  OUS, Rikshospitalet
  jens.pahnke@medisin.uio.no
 • Sigurd Lindal
  UNN, Tromsø
 • Sverre Torp
  St.Olavs Hospital, Trondheim
 • Hrvoje Miletic
  Haukeland universitetssykehus