Den norske patologforening

Faggrupper

Nevropatologi

4. februar 2012
 • Jens Pahnke, leder
  OUS, Rikshospitalet
  jens.pahnke@medisin.uio.no
 • Sigurd Lindal
  UNN, Tromsø
 • Sverre Torp
  St.Olavs Hospital, Trondheim
 • Hrvoje Miletic
  Haukeland universitetssykehus