Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Faggrupper

Molekylær patologi

4. februar 2012
 • Hege G. Russnes, leder 
  Hege.Russnes@rr-research.no
  OUS
 • Lill-Tove Busund
  UNN, Tromsø
 • Harald Aarset
  St.Olavs Hospital, Trondheim
 • Olav Vintermyr
  Haukeland, Bergen