Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Faggrupper

Hudpatologi (unntatt melanocyttisk patologi)

4. februar 2012
 • Silje Fismen, leder
  silje.fismen@unn.no
  UNN, Tromsø
 • Magnus Røger
  Laboratorium for patologi A/S
 • Harald Aarset
  St.Olavs Hospital, Trondheim
 • Lisbet Sviland
  Haukeland universitetssykehus