Den norske patologforening

Gynekologisk patologi

Faggruppe gynekologisk patologi

4. februar 2012

 

Ben Davidson, leder
ben.davidson@ous-hf.no

 

OUS, Radiumhospitalet

Tormod Eggen

Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø 

Veronika Vesterfjell

St. Olavs Hospital, Trondheim

Ingunn Stefansson     

Haukeland universitetssykehus, Bergen