Den norske patologforening

Faggrupper

Ben og bløtvevspatologi

4. februar 2012
 • Bodil Bjerkehagen, leder
  BOB@ous-hf.no 
  OUS, Radiumhospitalet
 • Vidar Isaksen
  UNN, Tromsø
 • Trond Viset
  St.Olavs Hospital, Trondheim
 • Hans Kristian Haugland
  Haukeland univeristetssykehus