Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

NFKC

Reisestipend

15. februar 2012

Det deles hvert år ut reisestipend til bioingeniører (inntil 2 stk) og LIS lege (1 stk) for deltagelse på kurs eller kongresser internasjonalt. Søknadsfrist er 1. mars. Se retningslinjer som vedlegg nedenfor.