Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

NFKC

Norwegian Society of Clinical Cytology

23. februar 2012

The Norwegian Society of Clinical Cytology organizes cytopathologists and cytotechnicians in Norway. We are a member of the European Federation of Cytological Societies (EFCS) and an affiliated society of the International Academy of Cytology (IAC).

Current board (elected January 2018):

Sveinung Wergeland Sørbye, President  - Sveinung.Wergeland.Sorbye@unn.no

Other members of the board: Richard Doughty, Pavla Sustova, Anna Wittersø, and Elisabeth Hansen.