Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

NFKC

Hjemmesideansvarlig

4. mars 2012

Ansvarlig for NFKCs hjemmeside er Jon Lømo og Pavla Sustova.

Send tips og forslag til: jon.lomo@ous-hf.no eller pavla.sustova@stolav.no