Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Cervixscreening

Veileder i gynekologisk onkologi - cervix

Veileder fra Norsk gynekologisk forening, oppdatert 2016.
24. februar 2016

Avsnittet premaligne lidelser i cervix er aktuelt for alle som holder på med cervixcytologi og cervixbiopsier. Lenke til veileder.

Det anbefales HPV-test i tillegg til celleprøve ved oppfølging etter negativ biopsi og ved oppfølging etter konisering.

Avsnitt "Indikasjon for HPV-testing". 

Avsnitt "Oppfølging og kontroller".