Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Cervixscreening

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Norge

For utfyllende informasjon om det norske programmet se Kreftregisterets hjemmeside. Lenke her.
3. juni 2012